Votum Uppdrag

Votum & Gullers Förlag producerar även böcker och häften för företag, föreningar och organisationer
som vill presentera sig, sin verksamhet och sitt uppdrag i bokform.

Kontakta Per Kollberg, per@votumforlag.se, 0768-333500

 

Krukmakerimuseet på Övre Stortorpet
Hantverket som blev industri som blev konsthantverk

Krukmakeriets Vänner i Arvika

Min stund på jorden
En biografi om ett liv i Guds händer

Birger Stenfeldt

Tack för kaffet
Lindvalls 125 år

Historien om Lindvalls kaffe.

Beställ: Lindvalls Kaffe
info@lindvallskaffe.se
Tel: 018-480 20 00

 


Ullna Golf Club
Our Story

Denna bok är en presentationsbok av Ullna Golf Club.
Produktion: Per Thorstensson och Peter Cordén.

Beställ: Ullna Golf Club
E-post: reception@ullnagolf.se
Telefon: 08-510 260 68

 

I kallelsens grepp
Om sex baptistkvinnors liv och tjänst

Red Göran Janzon & Berit Åkvist

Möt sex baptistkvinnor och vars betydelsefulla insatser hör hemma i olika skeden av en 150-årig tidslinje från ca 1850 till 1900-talets senare del.

Beställ: Berit Åkvist
berit.aqvist@glocalnet.net

 

Holmen

HUSEN PÅ HOLMEN 2015
mer om invånare och hus på Klädesholmen förr och nu

En uppdaterad version med mer och fler av både bilder och övrigt material.

Beställ: Jan-Ove Nilsson
janove.nilsson@swipnet.se
Tel: 0708-56 22 04

 

Framtidsfrön

Skolklasser i Värmland producerar sina egna böcker.

I samarbete med Framtidsfrön och Region Värmland

De tre grynarna
Historien om Hillefors Grynkvarn från 1888 till 1988

Rolf och Helena Svensson

 Ölmhult Omslag.indd

Bygd i förvandling
Folk och gårdar i norra Väse

Från mitten av 1600-talet och till nutid har vi försökt berätta hur människor lever, verkar och bor i en del av norra Väse, det som förr kallades Ölmhults skolrote.

I samarbete med Ölmhultsbygdens historia

Beställ: Solveig & Gösta Johansson
g-s.johansson@swipnet.se
Tel: 0553-160 40

 

Värmländska kockar omslag.indd
Värmländska kockar och smaker 
25 år med Svenska Kockars Förening Värmland

Beställ: Jan Fredriksson
E-post:  jan@palidor.se
Tel: 0708-553744

 

Skare_Omslag

Skårekyrkan 150 år
En salig blandning

Tillsammans med Skårekyrkan, Karlstad, ger Votum Förlag ut församlingens 150-årsskrift.

Beställ: Skårekyrkan
Tel: 054-53 12 81

 

Grava_Kyrka
Grava Kyrka
Jubileumsbok 1862-2012

Grava Församling firar kyrkans 150-årsjubileum med att ge ut en bok som i ord och bild skildrar kyrkans historia och dess roll i dagens samhälle.

Beställ: Grava Församling
Tel: 054-53 62 20

 

BK-Cover

Kyrka mitt i stan
Betlehemskyrkan 150 år

Tillsammans med Betlehemskyrkan i Göteborg ger Votum Förlag ut församlingens 150-årsskrift.

Beställ: Betlehemskyrkan
Tel: 031-339 30 60

Uppdrag – Kongo
Berättelsen om ett konstverk

Red. Görel Byström Janarv

 Till jordens_3D

Till jordens yttersta gräns
Dit och tillbaka igen

I samarbete med Missionsinstitutet/Evangeliska Frikyrkan om arbetet i Mongoliet.

Beställ:  info@efk.se

 

Omslag.indd

I ord och handling 

I samarbete med Evangeliska Frikyrkan

Beställ:  info@efk.se

 

La_seconde_conversion

La seconde conversion [FRA]
En historisk beskrivning av Örebromissionens arbete i Centralafrika. Från de första missionärerna till de inhemska baptistsamfundens självständighet.

Beställ: info@efk.se

 

StoraMellosa_Cover

Det stora trädet
Stora Mellösa Baptistförsamling 1859-2009

Tillsammans med Stora Mellösa Baptistförsamling ger Votum Förlag ut församlingens 150-årsskrift.

Beställ: Stora Mellösa Baptistförsamling
info@baptistkyrkan.com

Tel: 019 – 44 51 50

UppsalaNas_omslag
Uppsala-Näs kyrka

I samarbete med Uppsala stift ger Votum Förlag ut en ny kyrkobeskrivning av Uppsala-Näs kyrka.

Beställ: Balingsta pastorat
balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se
Tel: 018 – 39 50 01