Vi vill gratulera Merit Laine, som har tilldelats Vasamuseets vänförenings pris 2016.

Motiveringen till priset lyder:
Merit Laine tilldelas Vasamuseets vänförenings pris 2016 för redaktörskapet av boken ”Hedvig Eleonora – Den svenska barockens drottning”. Genom att förena en bred flora av forskare i en omfångsrik, inspirerande och vacker bok har Merit Laine lyckats med konststycket att presentera ny kunskap i ett lättillgängligt och lustfyllt format. I denna jubileumsbok träder en mångfasetterad bild av Hedvig Eleonoras samtid fram och därmed får vi en djupare förståelse av det långa 1600-talet.

Läs mer här