Torbjörn Skogedal

TORBJÖRN SKOGEDAL är professionell fotograf på heltid sedan många år, med huvudsaklig inriktning mot natur- och landskapsfotografi. Är utbildad inom
bl a biologi och geografi. Hans bilder finns spridda främst i Sverige men även över hela världen oftast i
övriga Europa och Nordamerika. Har tidigare givit ut ett flertal böcker tillsammans med författare, där
Torbjörn stått för hela bildmaterialet. Hornborgasjön – Lockelsens landskap är den första helt egna boken.

Böcker av Torbjörn Skogedal:
Vid rinnande vatten »
Hornborgasjön – Lockelsens landskap »