Svante Joelsson

svante_joelsson

Svante Joelsson bor bara fem kilometer från Tyresta nationalpark. Under mer än 50 års tid har han ingående studerat och fotograferat tjädrarnas liv i nationalparken och omgivande naturreservat.
Svante arbetade med svartvit film och diafilm innan den digitala tekniken slog igenom. Han är också aktiv i föreningen Tjäderobservatörerna, den svenska expertkommittén för tjäder.

Böcker med Svante Joelsson
Tjädern och urskogen : I Tyresta nationalpark »