Sten Zackrisson

 

stenzackrisson

Sten Zackrisson arbetar som säkerhetsrådgivare vid hanterare vid hanterare av farligt gods och har sedan 1961 följt och fotograferat Göteborgs utveckling som handels- och sjöfartsstad. Han har också deltagit i en rad fotoutställningar.

Böcker av Sten Zackrisson
Sjöfartsstaden Göteborg »