Rune W Dahlén

Rune W Dahlén är född i Dalsland, har varit pastor 10 år i Skåne och är numera bosatt i Värmland.

Han har disputerat i kyrkohistoria i Lund och arbetat som lärare på Teologiska högskolan, Stockholm i 25 år. Under drygt 15 år var han också Missionskyrkans och sedan Equmeniakyrkans kontaktlärare för nya pastorer.

Han är medförfattare till en boken om Missionsskolan på Lidingö och har också skrivit om bland andra väckelseevangelisten Karl Agathon Essloff, missionsföreståndaren Axel Andersson, exegeten Lorentz Backman samt om John Bryntesson Guldkungen i Svanskog.

Böcker av Rune W Dahlén
Missionsskolan Lidingö » 
Brukspatron Adamsson : eller Var bor du »