Rune W Dahlén

Rune W Dahlén
Bor i Kil. Pastor och teologiedoktor. Har varit församlingsanställd pastor i Skåne i tio år. Tidigare elev och vikarierande lärare vid Teologiska seminariet och nu lektor i historisk teologi på THS och utbildningssekreterare i Equmeniakyrkan.

Böcker av Rune W Dahlén
Missionsskolan Lidingö »