Uppdrag pastor : Teologi och praktik

229 kr


Sune Fahlgren Redaktör


Titel: Uppdrag pastor : Teologi och praktik
ISBN: 9789188435743
Utkommer: April 2019
Band: Flexband
Antal sidor: 265 sidor
Format: 173×240 mm

Default text
Artikelnr: 9789188435743 Kategorier: , ,

Beskrivning

Tiderna förändras – men uppdraget är detsamma.
Att vara pastor eller präst är att med Bibelns ord vara en herde för Jesus flock. Den här boken handlar om det uppdraget i en ny tid, och tar sig an de utmaningar det innebär genom att reflektera teologiskt över uppdragets innebörd och konkreta gestalt. Vad innebär det till exempel i andlig vård? Hur predika Bibeln kreativt och med ansvar i mångkultur? Vilket slags ledarskap behövs idag?

Församlingarnas vardag påverkas påtagligt av migration, nya kommunikationsformer och nya mönster för tro och liv. Samtidigt är de äldre frikyrkornas förankring i förenings­demokrati inte längre självklar, medan Svenska kyrkan anpassar sig till livet bortom statskyrkoidentiteten. Vi lever i ett epokskifte, och det påverkar också uppdraget att vara pastor och ledare.

Författarna till de 15 kapitlen om ”Uppdrag Pastor” har an­­knytning till Teologiska högskolan Stockholm (THS) som sedan 1993 bedriver teologisk utbildning, och sedan 1997 utbildning i mänskliga rättigheter.

Boken avslutas med en historisk exposé över händelser som banat väg för de utbildningsprogram till pastor, präst och andra viktiga uppgifter i kyrka och samhälle som idag ges vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) – det nya samlingsnamnet för skolans olika avdelningar.

Skribenter: Liselotte J Andersson, Linda Alexandersson, Gustaf Björkman, Sofia Camnerin, Petra Carlsson, Rune W Dahlén, Sune Fahlgren, Maria Fässberg Norrhall, Joel Halldorf, Owe Kennerberg, Elin Lockneus, Cecila Melder, Josef Nsumbo, Rikard Roitto, Joseph Sverker, Daniel Strömner, Jörgen Thaarup och Åke Viberg.

Du gillar kanske också…