LinsellborrenAnna Olsson TEXT
Mats Andersson FOTO

 

ISBN 9789187283086
Utgiven Feb 2013
Band Inbunden
Antal sidor 72
Format 150×210 mm


Slutsåld


 

 

BORR har olika tolkningar.
Dels att älven bildar fors och borrar sig fram. Dels att borr betyder bära, alltså en sträcka där man bär något mellan två vatten/utmed ett vattendrag.

Default text
Artikelnr: 9789187283086 Kategori:

Beskrivning

Flottningen är en avslutad epok i Sveriges historia. Berättelser och ett helt vokabulär försvinner med den sista generationen flottare.

Kvar blir byggnadsminnen och kulturmiljöer, som kan ge oss en bild av hur timmerflottning gick till. Det kan vara halvt borteroderade timmerbommar eller välbevarade kilstensmurar. Men i många fall är de gamla flottningsmiljöerna borta, lagda under vatten eller långt upp på land på grund av vattenkraftens uppdämningar.

Men ännu finns platser där man kan höra historiens vingslag, platser som kan berätta om livet förr. Linsellborren i Härjedalen är en sådan.

Det här är en bok om flottningen i Linsellborren, om spåren som blev kvar i landskapet och om arbetet med att restaurera de långa kilstensmurarna mitt i älven. Ett minnesmärke som när det vårdas väl kan berätta om den svunna flottningsepoken under lång tid framöver.

Linsell är en by i Härjedalen, belägen vid Ljusnans strand. Före kraftverkens och dammarnas tid var Ljusnan (ovanför Ljusdal) en älv med många forsar. Idag är området kring Linsellborren den enda del av Ljusnan inom Härjedalen, som inte byggts ut för vattenkraft. 2002 bildades här Linsellborrens naturreservat som omfattar en 15 km lång sträcka av Ljusnan mellan Ransjön och Svegsjön och ett 160 hektar stort skogsmarksområde kring Linsellborren.