Hundra år av samverkan – Svensk frikyrkoekumenik 1918–2018

198 kr

Titel  Hundra år av samverkan : Svensk frikyrkoekumenik 1918–2018
ISBN 9789188435675
Utgiven Oktober 2018
Band Inbunden
Antal sidor 262
Format 173×245 mm


Johnny Jonsson
Lennart Molin

Default text
Artikelnr: 9789188435675 Kategorier: , ,

Beskrivning

Frikyrkorna etablerade sig i Sverige med början under 1800-talet. Det första formella samarbetet mellan dem startade med bildandet av Frikyrkliga Samarbetskommittén 1918. Denna bok beskriver ett helt sekel av samverkan i olika former. Samarbetsrådet heter idag Sveriges Frikyrkosamråd. Under de hundra åren har samarbetet lett till startande av verksamheter som blivit egna organisationer, t.ex. Frikyrkliga Studieförbundet, idag Bilda, och Frikyrkan Hjälper, idag Diakonia. I boken skildras denna historia och i olika berättelser speglas betydelsen av frikyrkorna i Sverige. De nuvarande ledarna för samfunden ger sina visioner för framtiden.

Författare och redaktörer för boken är Johnny Jonsson och Lennart Molin, båda med lång erfarenhet från den frikyrkliga rörelsen. De är båda pastorer i Equmeniakyrkan.

Du gillar kanske också…