Birka och Hovgården


Bente Magnus & Ingrid Gustin


ISBN 9789185815746
Utgiven 2012
Band Häftad
Antal sidor 111
Format 155×230 mm

Default text
Artikelnr: 9789185815746 Kategori:

Beskrivning

För den som för första gången besöker Birka på Björkö, eller Hovgården på Adelsö, är det inte lätt att föreställa sig platsernas stora betydelse och viktiga roll för samhället under vikingatiden. Man kan visserligen se att människor levt och verkat där eftersom det i markytan syns gravfält, spår av vallar, stadsbebyggelse och enstaka husterrasser. Men historien, den detaljrika och utsmyckade berättelsen, den ligger gömd i jorden.

De viktigaste källorna till Birka och Hovgårdens historia är därför de arkeologiska. Bit för bit fogar arkeologin samman iakttagelser, fynd och data som tolkas och visualiseras. På så sätt kan man bygga upp kunskap om epoken ”Birkatid” från 700-talets början till 900-talets slut. Synen på Birka och Hovgården och platsens närmaste omland förändras ännu allteftersom arkeologerna får tillfälle att bedriva forskning genom bland annat nya utgrävningar.

Boken innehåller ett rikt bild- och illustrationsmaterial och är tänkt som en är en introduktion och vägledning till världsarvet Birka och Hovgården – och till vikingatiden. Utifrån aktuell forskning ges en bild av hur platserna kan ha sett ut och hur de antas ha fungerat för över tusen år sedan.