Helena Lundgren Landin har tilldelats Örtug nummer 54 för hennes bok Lustenbåtarna på Klarälven, Priset delades ut av Erik Valinger, professor emeritus i skogsskötsel vid Umeå universitet. Priset överlämnades vid Skogshistoriska Sällskapets årsmöte i Jönköping den 20 mars.

MOTIVERING:

Skogshistoriska Sällskapets belöning Örtugen 2019

Örtug nummer 54 tilldelas Helena Lundgren Landin, för hennes bok Lustenbåtarna på Klarälven, utgiven på Votum & Gullers förlag 2018.

Helena Lundgren Landin har på ett mycket inspirerande sätt skildrat den långa epoken av flottning på Klarälven i Värmland. Bokens titel kommer från de från början ångdrivna och senare motoriserade båtar som användes för att dra virket genom älvens lugnare partier och så småningom knuffa det på plats vid de mottagande industrierna. En stor del av dem hette Lusten och ett nummer efter namnet på den sjö som användes som virkesmagasin. För värmlänningar i gemen och Karlstadsbor i synnerhet är Lustenbåtarna ett kärt begrepp. De var en del av stadsbilden och det blev ett folknöje av rang att beskåda hur de skickliga båtförarna lotsade de långa ”dragen” (timmersläpen) förbi bron mellan teatern och stadshotellet.

I förordet till boken hyllar Helena inte bara dem som arbetade med själva flottningen och transporten av virke utan också alla de skogsarbetare, kockor och mekaniker som lade grunden till Värmlands idag världsledande position inom massa- och kartongindustrin. Hon lyfter också fram de kvinnor som tog hand om hem och barn när deras män befann sig i skogen eller vid och på älven under långa perioder.

Helena Lundgren Landins bok erbjuder intressant läsning inte bara for den skogligt och båtintresserade. Framför allt är den en initierad skildring av en 150-årig epok som gjort djupa och bestående avtryck både i värmlänningarnas sinnen och i landskapets näringsliv.

Till bokens många förtjänster hör också intervjuerna med dem som var med och det rika bildmaterialet.

Grattis till Örtugen nr 54 önskar

Skogshistoriska Sällskapet

———————————–
Foto: Lars Klingström, Skogshistoriska Sällskapet