Peter Örn

Peter_Orn

Peter Örn är konsult med betoning på ledarskapsutveckling och hållbar samhälls-utveckling. Inom ramen för Peter Örn AB arbetar han som föreläsare, författare, moderator och rådgivare.

Böcker med Peter Örn
Den ljusnande framtid är vår »