Pelle Svensson

Pelle Svensson är journalist och copywriter med över 30 års erfarenhet som skribent för tidningar/magasin och för nationella och internationella kunder inom reklamvärlden. Började sin skrivarbana som sportjournalist på Örebro-Kuriren. Har skrivit fyra böcker hittills. Född (1959) och baserad i Örebro, men med ett brett arbetsfält, såväl geografiskt som genremässigt.

Böcker av Pelle Svensson
26 smaker – 26 landskap »