Ola Engelmark

Ola_Engelmark

Ola Engelmark är docent i skogsekologi och arbetar som skribent, föreläsare och konsult. Han har arbetat som forskare, lärare och haft en lång rad uppdrag åt regering, olika myndigheter, forskningsstiftelser och liknande.

Hans berättelser populariserar forskning och handlar om skog och människor, förr och nu. Fascinationen för skog som livsmiljö för växter, djur och människor är en röd tråd i hans berättelser.

I boken om Muttos tar han dig med på en hisnande resa till ”obändig mångfald, kulturarv och skogshistoria” norr om polcirkeln och mellan inlandsis och nutid.

Böcker av Ola Engelmark
Muttos – Muddus Nationalpark »