I samråd med våra upphovsmän, Marcus-Gunnar Pettersson och Sören Dalevi, har vi nu bland annat kommit fram till att följande gäller för digitala sändningar där Barnens Bästa Bibel används:
Ni FÅR från och med nu läsa och visa bilder ur Barnens Bästa Bibel i kyrkans digitala verksamhetsgrupper och gudstjänster på de olika digitala plattformarna som finns, oavsett om det är en direktsändning eller om den ligger kvar för att titta på vid annat tillfälle! Bra va?
Vi har nämligen fått många (väldigt många!) frågor om hur man får använda Barnens Bästa Bibel i samlingar och gudstjänster. Framför allt nu när man bara kan ”träffas” via webbsändningar. Ingen av oss kunde väl i vår vildaste fantasi ana att pandemin med dess restriktioner skulle bli så långvarig och kännbar för oss alla, och vi är så imponerade av församlingars fantasirikedom, kreativitet och lust att hitta nya vägar för att nå barnen i sina verksamheter.
På Speja har vi behövt förhålla oss till de upphovsrättsliga lagar som gäller och rättigheter kring hur upphovsrättskyddat material kan och bör hanteras när det gäller digitala samlingar. Samtidigt har vi försökt att ”hänga med” och få fram material och riktlinjer för att kunna vara behjälpliga i ert arbete.
Vårt mål är att Barnens Bästa Bibel ska nå så många barn (och vuxna) som möjligt, och där är ni viktiga och oerhört värdefulla. Därför vill vi så långt det är möjligt underlätta för er att arbeta med Barnens Bästa Bibel.
Här kan ni läsa de nya riktlinjerna i sin helhet: