Efter tre års intensivt arbete var det dags för boksläpp av Kajsa Nyström Rudlings (målerikonservator/kyrkodokumentation på SVK) bok Mellan himmel och helvete, Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812! Detta skedde i Kungälvs kyrka där man kan beskåda det äldsta bevarade taket, liksom det som beskrivs först av de omkring sextio tak som presenteras i denna utmärkta bok!
Tack till Göteborgs stift Svenska kyrkan och Västarvet och alla andra som på ett eller annat sätt bidragit!