Mats Westerfjärd

Mats_Westerjard

Mats Westerfjärd, tidigare säljare och försäkringsrådgivare, håller sedan flera år inspirationsföredrag med hjälp av sina bilder, främst riktat mot företagsledning och personalvårdsfunktioner, men även för hela personalgrupper och föreningar med temat ”friskvård för livet”. Värderingar, målsättning, det goda samspelet och ledarskapet hamnar i fokus.

Böcker av Mats Westerfjärd
Allting har sin tid »