Lenamarie Wikström

Lenamarie_Wikstrom

Lenamarie Wikström är utbildad tvåämneslärare i kombinationen hemkunskap/samhällskunskap och har tidigare arbetat inom grundskolan. Arbetar i dag som mat- och kostkonsult på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, som redaktör för deras medlemstidning samt med att arrangera en rad lokala evenemang som julmarknader, mattävlingar och matdemonstrationer samt anordnar temadagar i grundskolan.

Böcker med Lenamarie Wikström
Smaka på Småland »