Lena Sewall belönas av kung Carl Gustaf med Hans Majestät Konungens medalj i femte storleken och i högblått band.
Hon får medaljen ”För betydande insatser som författare”, bland annat för verken En bit Racken och En bit Värmland. Medaljen delas ut under en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.

Ett stort grattis till Lena Sewall!

Porträttfoto: Linn Malmén

Läs mer om böckerna här:
En bit Värmland
En bit Racken