Lena M Lindén

Lena_M_Linden
Lena M Lindén är biolog och hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Djur, och särskilt kattdjur, har varit hennes passion sedan barndomen, och under ungdomsåren i Fältbiologerna väcktes hennes engagemang för naturvårds- och miljöfrågor.

Hon har varit verkställande direktör för Nordens Ark sedan starten 1989, och har också flera internationella uppdrag i samarbetsorgan för världens djurparker.

Böcker av Lena M Lindén
Med näbbar och klor : Nordens Ark och kampen för hotade djur »