Lena Hellström

Lena_Hellstrom

Lena Hellström, f 1952, är etnolog, konst- och kulturvetare men är också verksam som formgivare, fotograf och konstnär. Hennes omfattande bokutgivning handlar om hur samtidens företeelser och människor bottnar i arv och traditioner, oavsett vilket ämnet är (natur- och kulturhistoria, järnhantering, friluftsliv, eld, textil, konst).

Boken bygger i grunden på det omfattande dokumentationsmaterial som ”Möbelverkstadgruppen” (en grupp ideellt engagerade medlemmar i Ideella Föreningen Rackstadmuseet) letat reda på, samlat, dokumenterat och förkovrat. Utan deras mångåriga och hängivna arbete skulle denna bok aldrig kunnat komma till stånd.

Lena Hellström, som f.n. är museichef på Rackstadmuseet, har i nära samverkan med Möbelverkstadsgruppen strukturerat, givit form åt, satt in i ett större historiskt sammanhang och skrivit boken om Bröderna Erikssons Möbelverkstad.

Böcker med Lena Hellström
Bröderna Erikssons Möbelverkstad »
Jag målar ängarna – möte med Gerd Göran 
Requiem över rädslan 
Tråden den sköra : om textilt hantverk, handvävning, gemenskap och samarbete