Lars-Ove Loo

Lars-Ove Loo är fotograf och doktor i marinekologi och arbetar på Tjärnölaboratoriet utanför Strömstad. Forskningen handlar mest om ekologiska studier av bottenfauna, men intresset omfattar det mesta som finns i havet.

Böcker med Lars-Ove Loo
Livet i strandkanten »