Lars Hjertberg

Lars_Hjertberg

Lars Hjertberg är frilansjournalist, bebyggelseantikvarie och kulturhistoriker med lång erfarenhet från dagspressen. Arbetar sedan mitten av 90-talet som frilans för facktidskrifter och organisationer som Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet.

Böcker av Lars Hjertberg
Halva kungariket är ditt
Alla helgons lag »