Hurra säger vi till vinnaren, vetenskapsjournalisten Anna Schytt, som är delförfattare till Kebnekaises glaciärer som kom förra året! Anna Schytt har sedan ett tjugotal år tillbaka varit redaktionschef för Vetenskapens värld i SVT och får bland annat priset för:
”framstående insatser för att kommunicera forskningens resultat och metod och därmed stimulera allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll”.
Iwan Bolin-priset utdelas vart tredje år. Prissumman är 75 000 kronor. Iwan Bolin (1886 – 1962) var en framstående forskningskommunikatör och Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år.
Här är en film om boken Kebnekaises glaciärer, en bok av Anna Schytt och Per Holmlund.

Läs mer här