”Efter att ha läst Mitt namn är Evert är jag djupt imponerad. För lång tid framåt blir det viktigt att det finns pålitliga källor att gå tillbaka till för att förstå det moderna Sveriges framväxt.”