Ingrid Frideborgsdotter

ingrid_frideborgsdotter

Ingrid Frideborgsdotter föddes i Stockholm 1960. Hon har arbetat som journalist på Gotlands Tidningar i elva år och som redaktionschef på Vaxholms Nya Tidning med Skärgården. Efter studier i genusvetenskap på Stockholms universitet startade Ingrid eget företag. Nu frilansar hon med Livsprojekt ”Qvinna i Världen” som journalist, föreläsare och författare. Ingrid Frideborgsdotter är också qigonglärare, akupressör och sexsibilitycoach.

Böcker av Ingrid Frideborgsdotter
Qvinna i världen »