Helene Stalin Åkesson

Helene Stalin Åkesson är antikvarie och graphic recorder. Med industrier som utgångspunkt har flera uppdrag och kunskapsprojekt kommit att handla om vad dessa miljöer betyder för människor och platser.

Helene har, inom sin tjänst på Regionmuseet Landsantikvarien i Skåne, arbetat med utveckling och hur det i sig är en förutsättning för bevarande av enstaka industrier men även hela bruksorter.

Böcker av Helene Stalin Åkesson
Tidtaget »