Författare Kyrkan i Gamla Uppsala

Uppsala Omslag 5.indd
MAGNUS ALKARP, Fil.dr i arkeologi, Uppsala universitet.
Disputerade 2009 på en forskningshistorisk och receptionshistorisk avhandling om Gamla Uppsala. Han skriver om Gamla Uppsala kyrka i landskapet, en resa genom forskningshistorien och idévärlden från medeltid till våra dagar.

HERMAN BENGTSSON, Fil.dr i konstvetenskap, Uppsala universitet.
Redaktör för sexbandsverket om Uppsala domkyrka, Huseliusprojektet (2010). Han skriver om själva kyrkobyggnaden, särskilt om den jämförelsevis mindre utforskade perioden omkring 1300-1700. Förutom själva kyrkobyggnaden uppmärksammas den intressanta medeltida målningssviten, endast fragmentariskt bevarad, men som kan rekonstrueras med hjälp av äldre beskrivningar och avbildningar.

CHRISTIAN LOVÉN, docent i konstvetenskap, Uppsala universitet.
Författat flera vetenskapliga verk om Erikslegenden. Han skriver om just Erikslegenden på svenska, forskningens syn på legenden, stereotypt och unikt i legenden. Vidare om den försvunna längre legenden, och om Erik i kamp om ärkesätets placering.

JAN VON BONSDORFF, Fil.dr, professor vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.
Han skriver om inventarierna, dvs det som inte hör till arkitekturen. Det handlar om föremålens bruk och betydelse – träskulpturerna, kalkmålningar, dopfunt, altarsilver, textilier, epitafier, gravstenar, bänkar och orgel mm.

BERTIL NILSSON, Teol.dr, professor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet.
Han skriver om Stefan som den förste ärkebiskopen, och om ärkestiftets inrättade. Stefan vigdes i katedralen i Sens i Frankrike 1164 i närvaro av påven Alexander III.

LENA BERONIUS JÖRPELAND, medeltidsarkeolog, Riksantikvarieämbetet.
Projektledare för utgrävningarna inför ostkustbanans utbyggnad, dubbelspår av ny järnväg, i Gamla Uppsala. Hon skriver om medeltida liv i Gamla Uppsala. Om livet i helg och söcken. Fokus läggs på bybefolkningen eftersom den hittills varit relativt anonym, i skuggan av kungen och kungsgården i Gamla Uppsala. Hon använder både skriftligt och arkeologiskt material.

ANDERS DILLMAR, Fil.dr i musikvetenskap, Uppsala universitet.
Tidigare även organist och körledare i Gamla Uppsala kyrka. Han skriver om vikingatidens bronslurar men också andra instrument som bör ha förekommit under medeltiden, vid sidan om kyrkans traditionella musik som planterades på platsen när kyrkan restes. Vidare om reformationstiden församlingssång och senare århundradens musik med anknytning till Gamla Uppsala.

GUNNAR GRANBERG, Teol.dr i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.
Redaktör för boken om Gamla Uppsala kyrka. Han skriver om pilgrimperspektivet med början om S:t Erik som gjorde domkyrkan i (Gamla) Uppsala till vallfartsort. Och fram till vår egen tid då pilgrimsidén fått en renässans, om än med andra förtecken och innehåll. Moderna pilgrimer färdas på historiska vägar, genom natursköna landskap, besöker kyrkor längs vägen. Kulturella och andliga upplevelser blandas och berikar pilgrimen.