Doris Beling

Doris_Beling
Doris Beling
är fotograf, uppvuxen i Tyskland men flyttade till Sverige i slutet av 90-talet, från sitt hemland och ett säkert jobb inom IT-branschen.

En gedigen fotoutbildning lade grunden till hennes nuvarande yrkesliv som till lika delar handlar om att skapa bilder med kameran och om att ge den rätta känslan med hjälp av en varsam och medveten bildbehandling.

Böcker av Doris Beling:
Trädgård med Tolv rum och kök »