De Kungliga Slotten

slottsbocker_gruppbild_sm

Redan utgivna
Drottningholms slott II
Drottningholms slott I
Haga slott
Kina slott *
Rosendals slott *
Rosersbergs slott *
Strömsholms slott *

*utgivna på Byggförlaget

Framtida utgivning
Tullgarns slott
Ulriksdals slott
Gripsholms slott
Stockholms slott I–III

De Kungliga Slotten är ett bokverk i tretton band som utges av Votum Förlag i samarbete med Kungliga Hovstaterna och Statens fastighetsverk. Avsikten är att presentera ny forskning om de kungliga slotten och förmedla en mångskiftande bild av några av vårt lands främsta byggnadsverk.

De Kungliga Slotten är en bred skildring av slottsanläggningarna och den svenska kungamakten under fyrahundra år, men även av slotten i vår egen tid, som en del av det nationella kulturarvet.

I redaktionen för De Kungliga Slotten ingår representanter för Kungliga Hovstaterna, Statens fastighetsverk, Nationalmuseum och Riksarkivet samt ett antal fristående forskare.

De Kungliga Slotten har en månghundraårig historia och utgör en del av det nationella kulturarvet.

Här har vårt lands främsta arkitekter och konstnärer varit verksamma, och med sina inredningar och samlingar, trädgårdar och parker förmedlar de kungliga slotten en levande kunskap om den svenska konst och arkitekturhistorien. Slottsbyggnaderna, som i århundraden har varit skådeplatsen för landets viktigaste kulturella och politiska händelser, ger oss även nycklarna till förståelsen av många historiska skeenden.

I bokverket De Kungliga Slotten ges slottsanläggningarna en bred kulturhistorisk belysning, där byggnadernas funktion och den kungliga beställarrollen utgör viktiga delar. Det tvärvetenskapliga perspektivet ger en rik och delvis ny bild av de kungliga miljöerna – viktiga för en vidare förståelse av den svenska konst- och arkitektur-historien.