RACKSTADMUSEET, Arvika
14 augusti 10-11
Insläpp från kl 9.00

9-11 Extra erbjudande. Köp av bok 250 kr ger fri entré och fika.
11-14 Visning av nya filmen om Curt Ericsson
11-16 Öppet hus i möbelverkstaden m bokförsäljning.

I övrigt gängse entréer, se hemsida www.rackstadmuseet.se