Bertil Lintner

bergman_omslag.indd
Bertil Lintner är journalist och författare. Han är bosatt i Thailand och sedan länge Asienkorrespondent för Svenska Dagbladet. Han har skrivit tio böcker om politik och samhälle i Asien.

Böcker med Bertil Lintner
Sten Bergman – Vår siste store forskningsresande »