Bengt af Geijerstam

Bengt af Geijerstam, Fotograf

Bengt af Geijerstam, född 1944, är fotograf med hela världen som arbetsfält – och med ljuset och formen som främsta inspiration. Mångårig edarbetare i tidningen Vi som reportage- och fackfotograf. Har tidigare medverkat i en rad böcker, bland annat Över Stockholms vatten samt en rad böcker om resor, natur och friluftsliv tillsammans med journalisten Jan Sundfeldt.

Böcker av Bengt af Geijerstam
Det levande havet
Järnets rike