Vi stöttar flickor att lära sig cykla i Bangladesh.

Votum skänker 30 procent av det du betalar för reaböckerna under vecka 10, som börjar med internationella kvinnodagen 8 mars, till biståndsorganisationen Diakonias cykelprojekt. Vi vill också passa på att lyfta flera av våra böcker om eller av starka kvinnor.

En flicka i norra Bangladesh uppmuntras sällan att gå själv. Hon måste ha sällskap överallt. Om ingen kan följa med och vägen till till exempel skolan är lång, tvingas hon ofta stanna hemma. Hon förlorar inte bara sin rörelsefrihet och utbildning – hon riskerar också att giftas bort tidigt. Men det finns sätt att ändra på det. Med cykel kan många flickor fortsätta att gå i skolan och ta sina första tramptag mot jämställdhet.

Köp rea och var med och förändra världen!