Lennart Molin

Lennart Molin
Bor i Lidingö. Pastor och teologie doktor. Tidigare lärare vid Teologiska seminariet och rektor för Teologiska Högskolan Stockholm. Direktor och biträdande generalsekreterare vid Sveriges Kristna Råd 2000–2013.

Böcker av Lennart Molin
Missionsskolan Lidingö »